Fr. Dr. Joseph Vadakkel was born 1965 in Kerala, India. After congregation school he joined the Missionary Congregation of the Blessed Sacrament (M.C.B.S.). He was ordained priest in 1993.


Fr Joseph has a doctoral degree in theology. His studies were mainly focused on the Eucharist, the Holy Spirit, Jesus’ fire on earth, the Emmaus story and the teachings of Pope John Paul II and Pope Benedikt XVI..

Read more...

CONTACT US >

T: +46 (0) 70 - 3835154

E: evadynesius@yahoo.se

RETREAT WITH FADER VADAKKEL >

Nattavaara by

Jag som ordnar denna reträtt heter Eva Dynesius. Jag är 57 år, född och uppvuxen i en laestadiansk kristen familj i Nattavaaraby, och är katolik sedan 2006. För ett antal år sedan beslutade jag att ta över ägandet av mitt barndomshem i Nattavaaraby, efter vad jag uppfattade vara en uppmaning från Herren; att denna plats ska stå i tjänst för Gud, där människor ska ges möjlighet att lära känna Herren Jesus Kristus.
Natta vaara – varde ljus. Nattavaaraby som sägs under 1800-talet ha gått under beteckningen; “väckelsens vagga”, då Lars Levi Laestadius predikningar ledde till ett stort antal omvändelser bland Lapplands folk.
År 2007 följde jag en kallelse att gå en pilgrimsvandring från Vadstena till Rom. Under denna vandring kom jag i kontakt med Bonifratrows sjukhus i Polen (Barmhärtighetsbröderna). Det sätt jag blev bemött på vid dessa sjukhus, gjorde djupt intryck på mig, och jag har sedan dess anat att dessa erfarenheter är det som bäst avspeglar den grund som ska gälla för en framtida verksamhet utsprungen ur Nattavaaraby. Mötet med fr Joseph Vadakkel i juli 2018 och hans beskrivning av Eucharistic flame center och om dess mission att sprida Jesus eld på jorden, ser jag som den gnista som kan tända den eld som så många av oss längtar efter ska gå ut över vårt vackra land.
Jag vill nu bjuda in er att tillsammans med mig, be för denna reträtt 11-14 juli, 2019. En bön om att Guds nåd skall verka i djupet av Lapplands inland och att vi ska få erfara Jesus Kristus eld, än en gång, likt ur en väckelsens vagga, gå från Nattavaaraby över Lappland… ut över Sverige.